Turisme Cultural

Recorregut de la ruta literària Ruiz Zafón "El joc de l'Àngel"

LA RUTA LITERÀRIA RUIZ ZAFÓN esta basada en la recreació dels llocs d’interès que es desenvolupen a la trama de la novel·la “El Joc de l’Àngel”, escrita per Carlos Ruiz Zafón i ambientada a principis del segle XX. Alguns dels capítols més importants succeeixen a Puigcerdà.

Aquesta ruta és una excusa immillorable per conèixer els llocs més emblemàtics de la nostra vila.
 El recorregut està degudament marcat i senyalitzat amb columnes de granit polit, de dimensions 120x40x40, en els quals hi ha  unes plaques metàl·liques amb els textos al·ludits a la trama de la novel·la de “EL JOC DE L’ÀNGEL”i que fan referència als llocs per on passem.

La ruta s’inicia a l’ESTACIÓ DE RENFE de Puigcerdà (al barri de l’estació), continua per l’HOTEL DEL LLAC i pels voltants de L’ESTANY i segueix posteriorment per VILLA SAN ANTONIO i el PASSEIG DE RIGOLISA, per acabar al PASSEIG DEL ENAMORATS. És a dir, segueix estrictament el mateix recorregut que fa el protagonista de la novel·la, en David Martín, quan arriba a Puigcerdà.  

Ruiz Zafón
Columna núm. 1. Ubicada davant l’estació de la RENFE

Mentre els vagons lliscaven per les vies, el contorn de l’estació va anar sorgint lentament com un miratge al meu voltant.
Lentamente, mientras los vagones desfilaban sobre las vías, el entorno de la estación fue emergiendo como un espejismo a mí alrededor.
Columna núm. 2. Ubicada davant l’Hotel del Llac

L’hotel del Llac era un casalot de dos pisos pintat de vermell fosc que quedava al peu de l’estany.
El hotel del Lago era un caserón de dos pisos pintado de rojo oscuro que quedaba al pie del estanque.
Columna 3. ubicada al llac (davant el bar "la Llami del Llac")

Grans casalots de torrasses esmolades i perfil senyorial envoltaven el llac...
Grandes caserones de torreones afilados y perfil señorial rodeaban el lago...
Columna núm. 4. Ubicada al Llac (entrada Carrer Pons i Gasch)

Em vaig acostar a la vora i em vaig aturar a contemplar l’estany congelat que s’estenia als meus peus.
Me acerqué al borde y me detuve a contemplar el estanque congelado que se extendía a mis pies.
Columna núm. 5. Ubicada al Llac (entrada escales col·legi Alfons I)

La capa de gel devia tenir un pam de gruix i en alguns indrets resplendia com cristall opac...
La capa de hielo debía de tener un palmo de grosor y en algunos puntos relucía como cristal opaco…
Columna núm. 6. Ubicada al Llac (entrada Passeig de la Sèquia)

L’endemà al matí, vaig sortir de l’hotel quan el sol començava a alçar-se sobre el llac glaçat.
A la mañana siguiente salí del hotel cuando el sol empezaba a alzarse sobre el lago helado.
Columna núm. 7. Ubicada al Llac (entrada Dr. Piguillem)

Al cap de dos minuts, vaig enfilar un carrer que vorejava una immensa llacuna glaçada i blanca.
Un par de minutos después, enfilé una calle que bordeaba una gran laguna helada y blanca.
Columna núm. 8. Ubicada davant l’entrada de Villa San Antonio. (Pl. Dionís Puig)

Més enllà, la Vil•la Sant Antoni s’alçava com un sentinella ombriu embolcallat per un halo de llum daurada que exhalava dels seus finestrals.
Más allá, Villa San Antonio se alzaba como un sombrío centinela envuelto en un halo de luz dorada que exhalaba de sus ventanales.
Columna núm. 9. Ubicada al Passeig de Rigolisa, (cantonada C/ de Clausolles)

Hi trobarà una llarga avinguda envoltada de casalots que va a parar al passeig de la Rigolisa.
Encontrará una larga avenida rodeada de caserones que va a parar al paseo de la Rigolisa.
Columna núm. 10. Ubicada a l’entrada sud del camí dels Enamorats

El mapa emmarcat que hi havia al menjador de l’hotel del llac l’identificava amb l’apel·latiu carrincló de passeig dels Enamorats.
El mapa enmarcado que había en el hotel del Lago lo identificaba con el apelativo dulzón de paseo de los Enamorados.
Català CA English EN Français FR Español ES